• İTK 2019
  • İTS 2015

ORTAK ÇALIŞMALAR

21 Eylül 2018, Cuma
Akılcı İlaç Kullanımı ve Eylem Planı Paneli
Oturum Başkanları: İsmail Mert Vural, Serhat Ünal
Akılcı İlaç Kullanımında Beş Yıllık Eylem Planı ve Uygulamalar – Mesil Aksoy
Akılcı İlaç Kullanımı Genel Prensipler - Burcu Balam Doğu