• İTK 2019
  • İTS 2015

ORTAK ÇALIŞMALAR

25 – 29 Mayıs 2016 tarihleri arasında düzenlenmiş olan İLAÇ VE TEDAVİ KONGRESİ kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı, SGK ve TİTCK temsilcileri ile ilaç sektöründen firma temsilcileri ile ortak çalışmalar sonucunda oturumlar yapılmıştır. Oturumlarda sağlık sektörü sorunlarına çeşitli ve ortak bakış açıları sağlanması amaçlanmıştır. Ortak gerçekleştirdiğimiz oturum detayları aşağıdadır.

Tarih: 26 Mayıs 2016

Saat: 09:00 - 10:15
- İlaç ve Devlet Politikaları
SGK ve TİTCK Temsilcileri

Saat: 10:30 – 11:15
- İlaç Politikalarına Medikal Sektör Bakış Açısı / Maliyet Etkinlik Kavramı

  1. Yeni İlaçların Gelme Sürecinde Neler Geliştirilebilir ?
  2. İlaca Erişim Süreçlerinde Sahadaki Hekimin Rolü Ne Olmalı?
  3. Nutrisyon Ürünlerinde, Ürüne Ulaşımda Sorunlar ve Çözüm Önerileri