Bilimsel Sekreterya

Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Geriatri Bilim Dalı
mustafacankurtaran@gmail.com
Organizasyon Sekreteryası

Feniks Turizm
Sukarno Caddesi No:31
Yıldız ÇANKAYA ANKARA
Tel: 0 312 442 7040
itk@feniksturizm.com.tr
www.feniksturizm.com.tr